Kennisoverdracht

Bogers-Taal richt zich op ‘life long learning’ voor professionals in het onderwijs en in de zorg.

Onderwijs en onderzoek

kennisoverdrachtAan de basis van cursussen organiseren ligt het ontwikkelen hiervan. Bogers-Taal ontwikkelt naast cursussen en trainingen ook onderwijsmodules voor diverse opleidingen (MBO, HBO en hoger). Hierbij staat de kwaliteit voorop en wordt evidence based practise als één van de belangrijke uitgangspunten gebruikt. Inzichten vanuit recent onderzoek worden hierbij toegelicht en vertaalt naar de praktijk. Bogers-Taal verzorgt hierbij dan niet alleen de ontwikkeling van het onderwijs maar kan ook de rollen van (gast)docent of spreker vervullen.

Naast onderwijsontwikkeling kan Bogers-Taal ook het doen van literatuurstudies, het schrijven van projectplannen en normeringsonderzoek uitvoeren.

Schriftelijke kennisoverdracht

Naast mondelinge kennisoverdracht tijdens cursussen en trainingen verzorgt Bogers-Taal ook schriftelijke kennisoverdracht. Afgestemd op de juiste lezersgroep wordt vakinhoudelijke kennis toegankelijk gemaakt door verslaglegging tijdens congressen en symposia en het schrijven van artikelen. Ook kunnen diverse andere redactionele werkzaamheden verzorgd worden.