Kind & Ontwikkeling

Kinderen zijn de toekomst. Ieder kind moet zich daarom kunnen ontwikkelen tot de persoon die hij kan zijn. Professionals in onderwijs en zorg vervullen hierbij een grote rol. Zij zorgen ervoor dat kinderen barrières kunnen overwinnen, klein of groot.

Kind & OntwikkelingBogers-Taal ontwikkelt en organiseert bij- en nascholing voor leerkrachten, remedial teachers, ambulant begeleiders, orthopedagogen, psychologen, logopedisten en anderen geïnteresseerden.

De kennisbasis over de normale ontwikkeling van kinderen kan tijdens lezingen en cursussen aangevuld worden met de nieuwste inzichten, bijvoorbeeld over de ontwikkeling van taal, spel en de algemene leerontwikkeling. Ook de normale taalontwikkeling van meertalige kinderen is een onderwerp waarover steeds weer nieuwe inzichten vanuit onderzoek beschikbaar zijn.

Hiernaast worden o.a. trainingen en cursussen verzorgd over diverse leer- en gedragsstoornissen zoals dyslexie, adhd, autisme, (licht) verstandelijke handicaps en taalstoornissen. Hierbij wordt niet alleen gefocused op de stoornis zelf, maar ook wat dit betekend voor de omgeving en de ondersteuningsbehoefte van kinderen met een dergelijke stoornis. Voor logopedisten, orthopedagogen en psychologen is het mogelijk scholing te volgen op het gebied van diagnostiek: (multidisciplinaire) diagnostiek, logopedische diagnostiek en het gebruik van nieuwe diagnostische testen.