Onderwijs

Goed onderwijs schept kansen voor kinderen om te worden wie ze willen zijn. Op scholen wordt de basis van de toekomst van velen gelegd. Onderwijsprofessionals zijn hierbij van cruciaal belang, je kunt een enorme impact op een kind hebben door te inspireren en te motiveren.

Onderwijsprofessionals

OnderwijsBogers-Taal richt zich op de versterking van competenties voor de onderwijsprofessional waarmee u meteen de volgende dag mee aan de slag kan. Leerkrachten, remedial teachers, intern begeleiders en anderen die werkzaam zijn in het onderwijs krijgen bij het volgen van trainingen en lezingen vanuit een theoretische basis praktische handvatten voor de dagelijkse praktijk aangereikt bij onderwerpen zoals didactiek, klassenmanagement, woordenschat- en taalonderwijs, technisch en begrijpend lezen en leer- en gedragsstoornissen (hier linkje maken naar ‘kind en ontwikkeling’).

School

Als scholen een leerlijn hanteren die voor alle betrokkenen duidelijk is komt dit de kwaliteit van het onderwijs ten goede. Bogers-Taal ondersteunt het ontwikkelen, implementeren en borgen van leerlijnen gericht op technisch en begrijpend lezen, taal en mondelinge expressie en bijbehorende beleidsstukken. Hierbij staat de school als ‘lerende organisatie’ voorop.