2014

Hieronder worden kort enkele afgeronde projecten en activiteiten uit 2014 toegelicht.

Nederlands tijdschrift voor Logopedie

Als hoofdredacteur heeft Janneke wederom de totstandkoming van het Nederlands tijdschrift voor Logopedie – jaargang 2014 verzorgd. Het tijdschrift was ook terug te vinden in de NVLF-app.

Onderwijsontwikkeling

In 2014 heeft Bogers-Taal voor een aantal bekende onderwijsinstituten onderwijs ontwikkeld over onderwerpen zoals spelontwikkeling, dyslexie, evidence based logopedie, autisme en multidisciplinaire diagnostiek. Ook is meegedacht aan het aanbod van Post Hbo opleidingen voor het logopedisch werkveld door de ontwikkelingen in het werkveld te vertalen naar concrete bij- en nascholing. Namens Bogers-Taal heeft Janneke de Waal-Bogers meerdere onderwijsmodules verzorgt op het HBO en Post-HBO.

Professionals2014 Projecten professionals

In 2014 hebben meerdere professionals in onderwijs en de zorg individuele scholingstrajecten gevolgd bij Bogers-Taal om eigen vaardigheden en kennis verder te verdiepen en versterken. De professionals hebben, in samenspraak met hun werkgever, hiervoor leerdoelen geformuleerd gericht op o.a. verbeteren van diagnostische vaardigheden en het werken met het ICF, het opstellen en uitvoeren van logopedisch beleid in het onderwijs en het verbeteren van schriftelijke taalvaardigheden gericht op het schrijven van publicaties, scripties en proefschriften.

Publicaties

In 2014 zijn meerder publicaties verschenen. Een kleine greep hiervan kunt u hier lezen: