2015

Hieronder worden kort enkele afgeronde projecten en activiteiten uit 2015 toegelicht.

OnderwijsontwikkelingProjecten 2015 - onderwijsontwikkeling

In opdracht van enkele opleidingsinstituten heeft Bogers-Taal meerdere cursussen en onderwijsmodulen ontwikkeld (HBO en post-HBO), waaronder de cursussen over taal en mediawijsheid, begeleiding van pubers, eHealth en diversiteit in de zorg.

Nederlands tijdschrift voor Logopedie

Ook in 2015 is Janneke de Waal-Bogers als hoofdredacteur verantwoordelijk geweest voor de uitgaven van het Nederlands Tijdschrift voor Logopedie. Dit jaar waren er 10 uitgaven, waarvan twee themanummers. Het Nederlands Tijdschrift voor Logopedie is een uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.

Gastspreker

Dit jaar heeft Bogers-Taal meerdere lezingen verzorgt over leer- en gedragsproblematiek in opdracht van o.a. Lexima (Nationale Dyslexie Conferentie), de Landelijke vereniging voor Remedial teachers en diverse onderwijs- en zorginstellingen.

Publicaties

In 2015 zijn er meerdere publicaties verschenen, waaronder: