2016

Hieronder worden kort enkele afgeronde projecten en activiteiten uit 2016 toegelicht.

Onderwijs

In 2016 heeft Bogers-Taal voor een aantal bekende onderwijs- en opleidingsinstituten onderwijsmodules (MBO, HBO en post-HBO)en cursussen ontwikkeld over onderwerpen zoals taalstoornissen, taal- en rekenonderwijs en diagnostiek.

Namens Bogers-Taal heeft Janneke de Waal-Bogers ook dit jaar meerdere onderwijsmodules verzorgt op het MBO, HBO en Post-HBO. Ook verzorgde zij dit jaar een groot aantal lezingen en workshops. De onderwerpen waren divers: Dyslexie en leesproblemen, meertalige ontwikkeling bij kinderen, diagnostiek en behandeling van taalstoornissen, woordenschat et cetera. De lezingen en workshops werden bijgewoond door o.a. remedial teachers, leerkrachten, orthopedagogen, logopedisten, ambulant begeleiders, schooldirecties enzovoorts.

“Ik heb Janneke als een zeer bevlogen en enthousiaste trainer ervaren met kennis van zaken en gevoel voor wat er leeft en wat gevraagd wordt”

Dit jaar zijn meerdere professionals in het onderwijs en de zorg begeleid bij het ontwikkelen van eigen competenties. De begeleiding is hierbij altijd vormgegeven als individueel traject passend bij de persoonlijke vraagstukken die aan bod kwamen.

“Coaching van Janneke is zoveel meer dan dat, Janneke legt je hart bloot”

Redactie_MG_5542 loafo m pen

Dit jaar is onder leiding van Janneke de Waal-Bogers tien maal het Nederlands tijdschrift voor Logopedie uitgegeven. Dit is het enige Nederlandse vakblad dat aansluit op het praktiserende logopedisten in Nederland. Het Nederlands Tijdschrift voor Logopedie is een uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.

Onderzoek

Bij ingewikkelde diagnostische vraagstukken kan Bogers-Taal op verschillende manieren ingezet worden. Er kan (aanvullend) logopedisch onderzoek worden gedaan waarbij de relatie wordt gelegd tussen taal en de didactische en sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. De onderwijsbehoeften kunnen worden onderzocht. De uitslagen van onderzoek kunnen worden besproken met de betrokken professionals en met ouders en worden verwerkt in een passend en realistisch handelingsplan. Vraagstukken die voor worden gelegd zijn divers: is er sprake van dyslexie of een taalstoornis, welke verwachtingen kunnen we hebben van deze leerling, wat is de invloed van de meertalige ontwikkeling op de totale ontwikkeling van deze leerling, waarom heeft de leerling moeite met begrijpend lezen of het opvolgen van instructie, hoe kunnen we de communicatieve redzaamheid van de leerling verbeteren, hoe interpreteren we de logopedische onderzoeksgegevens in relatie tot didactische gegevens en gegevens vanuit intelligentieonderzoek et cetera.

Publicaties

Dit jaar is Janneke de Waal-Bogers gestart als blogger voor de Kidsproof Breda nadat zij gekozen werd als winnaar van een online blog-wedstrijd. Ze blogt voor Kidsproof Breda op persoonlijke basis, maar vaak met een educatief tintje.

Dit jaar zijn er meerdere publicaties verschenen:

Ook zijn er in opdracht van een managementbureau en een onderwijsinstelling meerdere marketingteksten geschreven en is er doelgroeponderzoek gedaan.

En ook…

Bogers-Taal richt op professionele ontwikkeling en ‘life long learning’, dit geldt natuurlijk ook voor ons zelf. Daarom is dit jaar bij Bogers-Taal na afronding van de benodigde opleiding een Cogmed trainer actief.  Cogmed is een therapieprogramma waarmee het werkgeheugen wordt getraind. Een goed werkgeheugen is bijvoorbeeld bepalend voor schoolsucces.

Hiernaast is Janneke de Waal-Bogers begin 2016 gestart met het volgen van een opleiding tot Master of Business Administration (MBA), ze verwacht deze opleiding in 2017 af te ronden.